Jan Mach - Ještě jednou ke zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou

Odpověď na reakci starosty L. Sýkory na článek Naši páni radní dali obyvatelům domů zvláštního určení vánoční dárek už v srpnu z prosincového Veselska.

mach.jpg

Odpověď na reakci starosty L. Sýkory na článek Naši páni radní dali obyvatelům domů zvláštního určení vánoční dárek už v srpnu z prosincového Veselska viz. http://www.veseli.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18068&;;id_dokumenty=211258, s. 9

Na začátku chci poznamenat, že procenta jsem, jak se domníval pan starosta, nepočítal. Mnou publikované procentuální navýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou jsem převzal z materiálu předloženého 22. července 2015 na komisi sociálních věcí a zdravotnictví za Veselské služby s.r.o. paní V. Zelenkovou. Tento materiál datovaný 20. července 2015 nazvaný Návrh na úpravy výše nájmu předkládal tři varianty, z nichž vybraná byla nejméně ohleduplná k nájemníkům a počítala se zvýšením nájmů o 306 a 185 %. Tato varianta byla nakonec schválena i radními: M. Hadravovou, J. Hejlem, V. Matějů, V. Radou, M. Silovským a L. Sýkorou. Opravdu jsem netušil, že v oficiálně předkládaném a schvalovaném materiálu budou chyby.

Nerozporoval jsem možnost úpravy nájmů v domech s pečovatelskou službou, ale formu a výši tohoto jednorázového zvýšení, která je značně necitlivá a záměr šlo realizovat jinak. Konstatování, že obyvatelé těchto bytů se zvýšením nájmů souhlasili, rozhodně neobstojí. Stáli totiž před tzv. Adamovou volbou. To je, jako když Hospodin přivedl Adamovi Evu a řekl: „Na a vyber si!“ Velmi pozorně by měli sledovat právě tuto formu a výši i všichni obyvatelé městských bytů, protože výše nájmu 49,42 Kč/m2 je v těchto bytech pozůstatkem původní koalice, kdy si ČSSD vymohla, že nájemné nebude nad tuto částku do konce minulého volebního období (listopad 2014) zvyšováno. Nyní se tedy může velmi lehce stát, že před stejnou Adamovu volbu mohou být postaveni i oni. Výše nájmů je totiž zcela v gesci rady města a již není regulována. Nájmy jsou nyní smluvní a podle cenové mapy se cena pronájmů bytů ve Veselí nad Lužnicí pohybuje okolo 70 Kč/m2.

Jan Mach, zastupitel města Veselí nad Lužnicí

Blogy