Jan Mach - Léto se kvapem blíží, ale!

Veseláci, je dobře, že rada města 27. ledna 2016 schválila pronájem občerstvení a přilehlé parkoviště na pískovně za roční nájem 100 000,– Kč na dobu neurčitou. Přihlásil se jediný zájemce, který se zavázal k tomu, že zde bude pořádat během letních měsíců kulturní akce jako např. filmová, hudební, divadelní, či taneční představení. Tedy program podobný tomu loňskému, který byl velmi podařený. V minulém Veselsku jste se mohli dočíst, že staronovým nájemcem občerstvení na pískovně je předseda komise rady města pro kulturu a cestovní ruch Luděk Lou Myler. Na jednu věc se bohužel poněkud pozapomnělo.

mach.jpg

Veseláci, je dobře, že rada města 27. ledna 2016 schválila pronájem občerstvení a přilehlé parkoviště na pískovně za roční nájem 100 000,– Kč na dobu neurčitou. Přihlásil se jediný zájemce, který se zavázal k tomu, že zde bude pořádat během letních měsíců kulturní akce jako např. filmová, hudební, divadelní, či taneční představení. Tedy program podobný tomu loňskému, který byl velmi podařený. V minulém Veselsku jste se mohli dočíst, že staronovým nájemcem občerstvení na pískovně je předseda komise rady města pro kulturu a cestovní ruch Luděk Lou Myler. Na jednu věc se bohužel poněkud pozapomnělo.

Když se na 4. zasedání zastupitelstva města 6.5. 2015 projednávala II. rozpočtová změna, objevil se požadavek 220 000,– Kč na opravu plotu okolo parkoviště na pískovně. Tuto investici odůvodnil starosta L. Sýkora tak, že děravý plot znemožňuje provozovateli zdejšího občerstvení a parkoviště panu Mylerovi vybírat vstupné. Oprava plotu bohužel nemohla být realizována, protože celý oplocený pozemek nepatří městu. Dvě parcely (parc.č. 4008/80 a 4008/82) o výměře cca 500 m2 patří Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a přes jednu z nich navíc vede právě inkriminovaný plot. Jako odpovědný hospodář jsem musel na tyto skutečnosti upozornit, protože město nemůže zasahovat do majetkových práv jiného vlastníka. Zastupitelstvo nemajíc jiné možnosti shodilo celou věc ze stolu a pan Myler byl nucen přejít k tzv. dobrovolnému čepicovému vstupnému. Většinu jeho zisků tak loni tvořilo jen parkovné a obrat z konzumace v občerstvení.

Starosta však přislíbil, že se město pokusí pozemky od agentury odkoupit, aby mohlo nechat oplocení parkoviště opravit. K tomu dodal bývalý starosta Mgr. J. Novák, že se město o odkup těchto pozemků již v minulosti pokoušelo, ale protože agentura požadovala 800,– Kč za m2 (to by celkem bylo 400 000,– Kč), bylo od tohoto záměru odstoupeno. Pan starosta svůj plán vyřešit majetkové poměry pod parkovištěm na pískovně zopakoval na 5. zasedání zastupitelstva 17.6. 2015 s tím, že se tak stane do zářijového zastupitelstva (16.9. 2015). Bohužel nestalo se tak. Letní sezóna se ale kvapem blíží a pan Myler by určitě uvítal, kdyby město svůj plot opravilo, aby mohl bez zbytečných komplikací začít podnikat a vybírat vstupné. To by mu určitě umožnilo zlepšit svou nabídku. Nemyslíte si, Veseláci, že by mu město, když už ho v rámci pronájmu úkoluje pořádáním kulturních akcí v letních měsících, mělo vyjít v této věci vstříc?

Jan Mach, zastupitel města Veselí nad Lužnicí

Zveřejněno v časopisu Veselsko (duben 2016)

Blogy