Jan Mach - Naši páni radní dali obyvatelům domů zvláštního určení vánoční dárek už v srpnu

Na 16. zasedání rady města 12. srpna 2015 schválilo těchto šest radních: Ing. M. Hadravová, Ing. J. Hejl, Ing. V. Matějů, Ing. V. Rada, M. Silovský a RNDr. L. Sýkora zvýšení nájemného pro obyvatele domů zvláštního určení od 1. ledna 2016 o 185% a 306%. Celkem nenápadně až cudně se o tomto činu, který ve svém důsledku bude pro některé naše spoluobčany znamenat velmi výrazné zvýšení životních nákladů, objevila zpráva v zářijovém Veselsku. Ptáte se, Veseláci, co jsou to ty domy zvláštního určení? No jsou to naše „důchoďáky“, tedy dva domy s pečovatelskou službou, z nichž jeden je naproti samoobsluze u nádraží (č.p. 179/II– zde bude nájem zvýšen o 306%) a druhý je u mezimostské školy (č.p. 834-835/II – zde bude nájem zvýšen o 185%).

mach.jpg

Na 16. zasedání rady města 12. srpna 2015 schválilo těchto šest radních: Ing. M. Hadravová, Ing. J. Hejl, Ing. V. Matějů, Ing. V. Rada, M. Silovský a RNDr. L. Sýkora zvýšení nájemného pro obyvatele domů zvláštního určení od 1. ledna 2016 o 185% a 306%. Celkem nenápadně až cudně se o tomto činu, který ve svém důsledku bude pro některé naše spoluobčany znamenat velmi výrazné zvýšení životních nákladů, objevila zpráva v zářijovém Veselsku (viz. http://www.veseli.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18068&;id_dokumenty=211056, str. 3). Ptáte se, Veseláci, co jsou to ty domy zvláštního určení? No jsou to naše „důchoďáky“, tedy dva domy s pečovatelskou službou, z nichž jeden je naproti samoobsluze u nádraží (č.p. 179/II– zde bude nájem zvýšen o 306%) a druhý je u mezimostské školy (č.p. 834–835/II – zde bude nájem zvýšen o 185%).

Radní se budou jistě ohánět tím, že se tak stalo na základě žádosti Veselských služeb a doporučení komise sociálních věcí a zdravotnictví a že tak pouze došlo k narovnání poměrů, které zvýhodňovaly postavení těchto nájemníků vůči ostatním. Toto vše je ovšem chabé. Určovat výši nájemného v nemovitostech města je zcela v gesci rady města a stanovisko komise má pouze doporučující význam. Stejně tak neobstojí, že Veselské služby o to prostě požádaly, protože jde o společnost s ručením omezeným, jejímž stoprocentním vlastníkem je město a, Veseláci, jistě uznáte, že majitel nemusí poslouchat vedení zřizované společnosti. Neobstojí také možná námitka, že za ty, kteří nebudou sto nový nájem uhradit, ho zaplatí sociálka formou příspěvku na bydlení. Radní svým rozhodnutím tak či tak dostali některé naše spoluobčany do postavení prosebníků, přičemž si doposud mohli hradit své potřeby sami. Je tedy neoddiskutovatelným faktem, že za tímto pro mě zcela asociálním skutkem jsou naši radní, kteří v srpnu tak trochu předběhli Ježíška a podarovali některé, a já bych se nebál říci jedny z těch nejbezbrannějších, už v srpnu. Přitom zachování stávající výše nájmů by město tolik nestálo, rozhodně méně než tanečky okolo kina.

Jan Mach, zastupitel města Veselí nad Lužnicí

Blogy