Jan Mach - Přenešťastný mosteček ten

Veseláci, mnozí z vás si kladou otázku, proč byl zbourán most za vlakovou zastávkou vybudovaný Eurovií jako dočasná stavba pro potřeby stavby koridoru? Proč ho město nepřevzalo, aby nahradil most železný? Byl totiž rozhodně kvalitnější a zajišťoval by i daleko větší průtočnost než letitý „železňák“, čímž by se zlepšila povodňová ochrana města. Minulé vedení města, v němž hrála důležitou úlohu nyní opoziční ČSSD, chtělo na konci svého funkčního období most legalizovat a začalo o tom s Eurovií velmi nadějně jednat. Pokud by město v této věci aktivně pokračovalo, most by pravděpodobně stál až dodnes.

mach.jpg

Veseláci, mnozí z vás si kladou otázku, proč byl zbourán most za vlakovou zastávkou vybudovaný Eurovií jako dočasná stavba pro potřeby stavby koridoru? Proč ho město nepřevzalo, aby nahradil most železný? Byl totiž rozhodně kvalitnější a zajišťoval by i daleko větší průtočnost než letitý „železňák“, čímž by se zlepšila povodňová ochrana města. Minulé vedení města, v němž hrála důležitou úlohu nyní opoziční ČSSD, chtělo na konci svého funkčního období most legalizovat a začalo o tom s Eurovií velmi nadějně jednat. Pokud by město v této věci aktivně pokračovalo, most by pravděpodobně stál až dodnes.

Z města jsem získal neoficiální informaci, že ke zboření mostu mělo dojít na základě rozhodnutí Jihočeského krajského úřadu. Neměl prý dostatečnou průtočnost. Dotázal jsem se tedy na krajském úřadě a 24.11. 2015 jsem obdržel od příslušného radního A. Kráka informaci, že most byl sejmut, protože současné vedení města neučinilo nic, aby byl legalizován, a že vodoprávní úřad Jihočeského krajského úřadu ani vodoprávní úřad ORP v Soběslavi v této záležitosti žádnou aktivitu nevyvíjely. To odpovídalo i skutečnosti, že se mi nepodařilo dohledat, že by stávající rada města (M. Hadravová, R. Farkač, J. Hejl, V. Matějů, V. Rada, M. Silovský a L. Sýkora) ve věci zachování mostu jednala.

Chtěl jsem se tedy na celou věc zeptat na 9. zasedání zastupitelstva města 9.12. 2015, ale předběhl mě zastupitel pan P. Fejtl. Místostarosta V. Matějů přítomným zastupitelům sdělil, že ve věci mostu byl vznesen dotaz na vodoprávní úřad ORP v Soběslavi, který se měl vyjádřit v tom smyslu, že je nutné most sejmout, protože má příliš malou průtočnost. Přihlásil jsem se tedy o slovo a přečetl zcela rozdílné sdělení radního A. Kráka. Místostarosta Matějů jen neustále opakoval, že ORP Soběslav sdělila, že najde most legalizovat. Oficiální stanovisko ale město nemá, protože prý nepodalo oficiální žádost. Velmi komicky působilo vedle vyjádření starosty, že nedostal od bývalého vedení o mostě žádné informace, agresivní vystoupení zastupitele za ANO V. Jelínka. Ten totiž sdělil, že bývalé vedení neudělalo nic pro zkolaudování mostu (což vyvrátil zastupitel a tehdejší radní J. Novák) a nové vedení města, že bylo nezkušené. Starosta i pan Jelínek velkoryse přehlédli skutečnost, že v dnešní koalici sedí jako místostarosta i tehdejší starosta V. Matějů. Kromě toho je i část vedení města složena z týchž radních jako to původní (J. Hejl, V. Matějů a V. Rada), a ti mohli v jednání ve věci získání mostu pokračovat. Bohužel, most pro Veseláky novou radu asi nezajímal. Jinak by pan starosta nemohl sdělit, že ve věci mostu bylo konsultováno s vodoprávním úřadem a „že pokud mu sdělí odpovědná osoba, že něco nelze, tak nemá smysl o to žádat“. Tak vedení města nežádalo, no a most už nestojí.

Protože na 9. zasedání zastupitelstva města pan starosta sdělil, že nestíhá pracovat pro blaho nás Veseláků proto, že musí odpovídat do Veselska na články jednoho zastupitele, není nutné, aby na tento článek reagoval. Vše podstatné přeci zaznělo na zastupitelstvu města 9.12. 2015 (viz. http://www.veseli.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18068&;id_dokumenty=211285). A pak, nemohu ho přece vytrhovat od práce pro nás, Veseláky, že?

Jan Mach, zastupitel města Veselí nad Lužnicí

Zveřejněno v časopisu Veselsko (únor 2015)

Blogy