Jan Mach - Za kolik se, Veseláci, ohřejete?

Na 9. zasedání zastupitelstva města 9.12. 2015 se opozici podařilo dosáhnout toho, že byl z programu schůze stažen ke schválení radními R. Farkačem, M. Hadravovou, V. Matějů, V. Radou, M. Silovským a starostou L. Sýkorou doporučovaný záměr realizovat doplnění kotelny Blatské sídliště o kogenerační jednotku formou pronájmu části kotelny cizímu investorovi, který vycházel z energetického posudku Ing. Ladislava Tintěry. Pro vysvětlenou. Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno plynový motor pohánějící generátor na výrobu elektřiny, která se prodává. Voda, která tento motor při nepřetržitém provozu chladí, se akumuluje a dále se využívá pro vytápění bytů a ohřev teplé užitkové vody. Stažení navrhl nejdříve radní J. Hejl a později i starosta Sýkora, kteří tak vyslyšeli připomínky a argumenty opozičních zastupitelů P. Fejtla (KSČM), J. Frída (za ČSSD), P. Hynka (Sdružení nestraníků), J. Macha (ČSSD), J. Nováka (ČSSD) a M. Poucha (ČSSD).

mach.jpg

Na 9. zasedání zastupitelstva města 9.12. 2015 se opozici podařilo dosáhnout toho, že byl z programu schůze stažen ke schválení radními R. Farkačem, M. Hadravovou, V. Matějů, V. Radou, M. Silovským a starostou L. Sýkorou doporučovaný záměr realizovat doplnění kotelny Blatské sídliště o kogenerační jednotku formou pronájmu části kotelny cizímu investorovi, který vycházel z energetického posudku Ing. Ladislava Tintěry. Pro vysvětlenou. Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno plynový motor pohánějící generátor na výrobu elektřiny, která se prodává. Voda, která tento motor při nepřetržitém provozu chladí, se akumuluje a dále se využívá pro vytápění bytů a ohřev teplé užitkové vody. Stažení navrhl nejdříve radní J. Hejl a později i starosta Sýkora, kteří tak vyslyšeli připomínky a argumenty opozičních zastupitelů P. Fejtla (KSČM), J. Frída (za ČSSD), P. Hynka (Sdružení nestraníků), J. Macha (ČSSD), J. Nováka (ČSSD) a M. Poucha (ČSSD).

Ale abych byl upřímný, stěžejní zásluhu na tom, že starosta a J. Hejl velmi rozumně stáhli návrh rady z jednání zastupitelstva, měl jednatel společnosti Veselské služby s.r.o. pan Jaroslav Benda, který ještě před jednáním zastupitelstva s p. Hynkem navštívil Soběslav, kde velké kogenerační jednotky plánované do Veselí již instalovali. Z jeho vystoupení zcela jasně vyplynulo, že při realizaci předloženého záměru dojde k nahrazení kombinace stávající slabší plynové kogenerační jednotky a třech plynových kotlů, kterou v kotelně na Blatském sídlišti nechalo instalovat v roce 1998 tehdejší vedení města (p. Nestával a p. Hynek), dvěma silnějšími plynovými kogeneračními jednotkami. Tři plně automatické plynové kotle, jejichž další předpokládaná životnost je až do roku 2028, by tak měly být odstaveny. Stávající kogenerační jednotku však lze vyměnit za jinou stejného, popřípadě podobného výkonu, nebo udělat její generálku v hodnotě cca 2 miliónů Kč.

Co však město pálí více, je neutěšený stav kotelny na sídlišti U Zastávky. Zdejší uhelné kotle mají už své odslouženo. V chodu je udržuje pouze um a improvizační schopnosti jejich obsluhy, protože na ně již nelze zajistit všechny náhradní součástky. Tyto kotle také nebudou schopny vyhovět novým emisním limitům od roku 2018 a jejich další provoz bude sankcionován pokutami, o které se zvýší náklady na vytápění. O ty se pak logicky podělí všichni uživatelé bytů zapojených na centrální vytápění.

Je tedy jen dobře, že starosta sveřepě netrval na svém záměru. Je ale možné, že tento záměr, pochopitelně trochu pozměněný, vládnoucí koalice některým z příštích zastupitelstev nějak „protlačí“, jako se tak stalo již s kinem. To by pro Veseláky připojené na centrální vytápění nebyla příznivá zpráva. De facto generální oprava novější kotelny za 22 miliónů Kč totiž způsobí, že nejisté úspory, které může, ale také nemusí, přinést prodej vyrobené elektřiny, „sežerou“ pokuty za provoz kotelny, která je za hranicí životnosti, a je otázkou, jestli případné úspory výši pokut vůbec pokryjí. Domnívám se, a nejsem sám, že optimální by bylo řešit otázku kotelny, která je v horším stavu, popřípadě řešit obě kotelny současně.

Jan Mach, zastupitel města Veselí nad Lužnicí

Zveřejněno v časopisu Veselsko (březen 2016)

Blogy