Josef Kapek - Budoucnost české energetiky

Tento seminář se konal 30.5.2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jeho pořadatelem byla Ústřední odborná komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetická subkomise pod záštitou poslance Václava Zemka.

budoucnost-ceske-energetiky-30-5-2016-01.jpg

Tento seminář se konal 30.5.2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jeho pořadatelem byla Ústřední odborná komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetická subkomise pod záštitou poslance Václava Zemka. Úvodní slovo patřilo právě jemu. Energetika zasahuje i do životního prostředí. Hovořil o energetické bezpečnosti a soběstačnosti a o problému čím nahradit teplárenské uhlí. Karel Babor, předseda této komise, přivítal zcela zaplněný sál a zmínil se o problematice výstavby bloku jaderné elektrárny a o tom, jak nahradit dožívající staré zdroje novými. Martin Kloz, poradce ÚV ČR, se zaměřil na obnovitelné zdroje, na uplatnění geotermálních zdrojů a na změnu energetiky s problematikou zvládnutí jaderné fúze. Jaromír Krásný, člen této komise a expert výstavby elektráren, přítomným přiblížil výstavbu jaderné energetiky v ČR. Příprava nového jaderného zdroje může trvat sedmnáct až dvacet dva let, příprava projektu trvá deset až třináct let. Po roce 2035 končí elektrárna Dukovany a teplárny. Ještě dodal: „Ministr Mládek prosadil státní energetickou koncepci. Bez státu energetika nemůže fungovat, mnohé i v tomto směru nám připravily předchozí generace“. Petr Otčenášek se zaměřil na strategii jaderné energetiky, její kompetence, vydal k tomu také publikaci a uvedl své zklamání jak stát informuje veřejnost. Jeho pohled na energetiku byl výstižný a komplexní. Před přestávkou nastala diskuse, v níž vystoupil také exministr Miloš Kužvart. Dotazy se týkaly přebytku elektrické energie, regulace spotřeby, jaderných úložišť, využití jaderného paliva a odpadního tepla, obnovitelných zdrojů, přebytku ropných kapacit atd. V další části vystoupil Jiří Bis, energetický expert, na téma strategie a rozvoj teplárenství. Hovořil o nákladech na výrobu tepla, o výhřevnosti jednotlivých zdrojů, o směrnici EU atd. Vladimír Vlk, místopředseda této komise a moderátor semináře, se zaměřil na stav energetických zdrojů v ČR a na nutnost plánování. Jindřich Dvořák, manažer energetického týmu Deloitte, uvedl možnosti pokrytí spotřeby elektřiny v ČR do roku 2040, včetně situace na trhu a porovnání i cen paliv. Již v druhé diskusi pak vystoupil exministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr s faktickými poznámkami ohledně nedostatku uhlí, otázky dotací od státu, nárůstu cen uranu za posledních patnáct let z 800,–Kč/kg na nynějších 4 000,–/kg, cenu energie nelze předvídat, ČR disponuje na samé hranici technickými a dělnickými kapacitami. Uvedl příklad o hlasování dostavby Temelína, výsledek ve vládě tehdy byl 11:8 a u občanů 72% pro dostavbu. Další vystupující se zabývali tématem kdo bude generálním dodavatelem elektrické energie, stavby spaloven odpadů, hrozí dovozní závislost surovin a paliv, stav energetiky na Slovensku. Závěrečné slovo patřilo Vladimíru Vlkovi, který shrnul veškeré příspěvky a poznatky ze semináře a mimo jiné uvedl: „Nelze stavět obnovitelné zdroje proti jádru. Spotřeba elektrické energie neklesá. Potřebujeme jadernou energii a podporovat český průmysl. Potěšilo mě, že exministr Grégr je srdcař čs. průmyslu a s tím související energetiky, proto také na seminář přišel“. Poděkoval přítomným za účast a za příspěvky. Další seminář se bude konat na podzim tohoto roku.

obrázek

Seminář ČSSD Budoucnost české energetiky 30.5.2016

 

obrázek

Exministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr při svém diskusním vystoupení

obrázek

Jaromír Krásný seznámil přítomné s výstavbou a budoucností jaderné energetiky

obrázek

Jiří Bis hovořil o teplárenství

obrázek

Jindřich Dvořák uvedl možnost pokrytí spotřeby elektřiny v ČR do roku 2040

obrázek

Organizátoři semináře , zleva poslanec Václav Zemek, Karel Babor a Vladimír Vlk

obrázek

Petr Otčenášek zaujal příspěvkem kvalifikace pro jaderný program

obrázek

Vladimír Vlk s příspěvkem o udržitelném rozvoji energetiky

obrázek

Vpravo exministr Miloš Kužvart při svém diskusním příspěvku


Blogy