Josef Kapek - Vyjádření k debatě Udržitelný hospodářský model

Po úvodních slovech Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra, vystoupili postupně čtyři panelisté se svými názory na české hospodářství a jeho vývoj.

debata-udrzitelny-rozvo-j05.jpg

Po úvodních slovech Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra, vystoupili postupně čtyři panelisté se svými názory na české hospodářství a jeho vývoj.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek mluvil o růstu hrubého domácího produktu, nízké nezaměstnanosti v ČR, sto tisíc je volných míst, Evropa čelí krizím, tento rok je rokem technického vzdělávání, hlavně jazyků a počítačové gramotnosti, stav výzkumu a vývoje včetně pobídek pro vědecké pracovníky. Hlavním jeho tématem bylo heslo průmysl 4,0, kdy budou spolu komunikovat nejen lidé, ale i části výroby, což zvýší produktivitu, tak jak je tomu už v Německu, V. Británii, Francii, USA a Číně. Provedl rozbor tohoto systému: technologické předpoklady a vize, specifická situace průmyslu v ČR, nové požadavky na aplikovaný výzkum, na bezpečnost a spolehlivost, dopady na trh práce, na kvalifikaci pracovní síly a sociální dopady, dopady na vzdělávací soustavu, efektivita využívání zdrojů, podpora investic, plán postupu a akční plán, nezbytné úpravy právního rámce a regulačního prostředí.

Tomáš Novotný, odborník na evropské fondy a investice, se zaměřil na evropské dotace a jejich čerpání. Vloni se utratilo z EU 110 mld. Kč., letos asi 150 mld., z toho asi 50 mld. přijde do soukromého sektoru na investice. Nátlak je na růst mezd v ČR, platy dosahují oproti Portugalsku asi jedné třetiny. Rezervy jsou v ochraně spotřebitele, ta je v ČR vychýlena ve prospěch firem.

Jiří Havlíček, ekonom, hovořil o společenské odpovědnosti organizací a o aktivním sociálním dialogu na různých úrovních.

Michal Pícl, odborník na hospodářskou politiku, mluvil o průmyslu 4,0, co přinese a co bude vyžadovat: dovednosti, přenos práce na dálku, poptávku po profesích, hlavně se středním vzděláním, růst kvalifikace, firmy jsou dnes ochotny zaměstnat 17 tis. odborníků. Zaměstnávají se i cizinci mající: povolení k pobytu, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, povolení k zaměstnávání od společnosti či další odborníci využívající projekty v ČR.

Pak následovala široká a bohatá diskuse k daným tématům, kdy nejprve své řekli za sebou diskutující z různých krajů a oborů a pak se vyjádřili panelisté. V diskusi se hovořilo:  o špatném stavu hlavně středního odborného školství, kde si někteří ředitelé škol spletli poslání a odbornost středních škol, učit vzali lidi ze zcela jiných oborů, kraje se vyhýbají optimalizaci škol, chybí praxe žáků ve firmách, program vzdělávání musí být státní, došlo k devastaci odborného školství, byly zrušeny některé normy ČSN, fondy z EU se mají využívat účelně na vybavení, býval projekt Pospolu, což je spolupráce škol s podniky, Ústava by měla chránit občana. Škodovka v Mladé Boleslavi má všechny tři stupně škol. Dále diskutující hovořili o stavu bank v ČR a ve světě. Nejstarší účastník diskuse pan Jirsa  (85 let) mluvil o svém životě, po vyučení strojním zámečníkem jezdil na lokomotivách, fyzickou práci dodnes dělá rád a mrzí ho, že je jí mladí vyhýbají. Stále nám chybí učni a řemesla, co na to Kraje a školy? Další témata diskuse byla zaměřena na demografický vývoj, migraci, na služby ve veřejném zájmu, na energetiku, změnu klimatu a na budoucnost dopravy. Jak zvýší průmysl 4,0 nezaměstnanost?

Diskutující vesměs mluvili o poznatcích z praxe a o tom, co zajímá lidi. Řada poznatků by se měla objevit v základním programu ČSSD. Po osmi debatách u kulatého stolu dne 28.11.2015 v Olomouci nebo spíše v Praze bude se konat závěrečné setkání pro sestavení programu ČSSD, jak uvedl Vladimír Špidla.

Autor je člen MO Tábor

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek

Blogy