Krajská konference ČSSD Jihočeský kraj

dscf2172.jpg

Krajský výkonný výbor Jihočeského kraje uspořádal v neděli 28.1.2018 v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci Krajskou konferenci ČSSD. Z okresních konferencí bylo schváleno 215 delegátů, přítomno však bylo 80 procent, přítomni byli také hosté, přihlášení kandidáti do vedení strany: Miroslav Krejčík z Hradce Králové, Miroslav Dvořák z Prahy, Jitka Dostálová z Pardubic a další. Konferenci zahájil a také moderoval Jiří Zimola, předseda KVV ČSSD Jč. kraje. Přivítal přítomné a poděkoval místní organizaci za přípravu této akce. Přednesl program jednání, který byl  účastníky schválen. Pak došlo k volbě a schválení: pracovního předsednictva, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volební, mandátové a návrhové komise, dovolbě mladých delegátů a žen, seznámení s jednacím a volebním řádem. Jiří Zimola přednesl zprávu KVV ČSSD Jč. kraje za uplynulé funkční období, kdy vznikla také nová koalice, v níž ČSSD zůstala nejsilnější koaliční stranou a hejtmankou byla zvolena Ivana Stráská. Navzdory demokraticky sestavené kandidátní listině do Poslanecké sněmovny, zasáhlo vedení ČSSD do této kandidátní listiny a z posledního 22. místa vyškrtlo Jiřího Zimolu. Na protest proti tomuto činu opustilo kandidátní listinu větší množství kandidátů, včetně lídra kandidátky Stanislava Mrvky. Uvedená kauza poškodila ČSSD, která má po volbách za tento kraj pouze jediného poslance, a to Ondřeje Veselého. Dále Jiří Zimola uvedl: „Lidé mají dost lží kolem určitých státníků a bruselských úředníků, Češi chtějí EU, jakou jsme jim slíbili. Česká levice tápe, přešlapuje, lidé u voleb hledají východisko ze situace, voliče nám odvedlo ANO. Straně chybí vyslyšení lidí dole, jejich problémů.  K tomu ještě přišly církevní restituce, chybí nestranná činnost hlavně veřejnoprávní televize“. Poslanec Ondřej Veselý seznámil delegáty s problematikou a činností Klubu ČSSD, jemuž se podařilo prosadit 3,3 miliardy korun pro sociální služby, avšak chybí peníze na krajské komunikace druhé a třetí třídy. Dodal: „Odmítáme vládnutí s ANO a s SPD, nechceme být rozhádanou stranou“. Předseda Klubu krajských zastupitelů Jaromír Slíva seznámil delegáty s činností koalice, která disponuje celkem 28 mandáty v 55 členném zastupitelstvu. Tento Klub krajských zastupitelů za ČSSD se schází pravidelně před každou schůzí krajského zastupitelstva, třikrát se za toto období sešel i mimořádně. O hospodaření krajské organizace podal zprávu místopředseda KVV. Delegáti byli také seznámeni se zprávou předsedy krajské kontrolní komise ČSSD. Za Krajský klub seniorů předložil zprávu Josef Arnošt.  Všechny zprávy byly všem účastníkům dány i v písemné formě. Po přečtení je delegáti všechny hlasováním schválili.

V diskusní části vystoupil exministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, zaměřil se na příčiny úbytku 35 poslanců strany v Parlamentu, došlo k všeobecnému propadu ČSSD. Hovořil také o OKD, o kauze lithium a o problematice v Sobotkově vládě. Hlasy na mimořádný sjezd ČSSD dostali: Ivana Stráská, Ondřej Veselý a David Slepička, náhradníkem byl zvolen senátor Karel Kratochvíle. Dále byly zvoleni dva mladí členové a dvě ženy na sjezd. Delegáti navrhli na post předsedy  ČSSD Jiřího Zimolu, o post místopředsedy ČSSD se bude ucházet Ondřej Veselý. Miroslav Krejčík, uchazeč na post ve vedení ČSSD, upozornil na propast mezi vedením ČSSD a členskou základnou. Jitka Dostálová, uchazeč do vedení ČSSD, připomněla nezbytnou komunikaci s členskou základnou a s veřejností. Za OV Prahy 10 vystoupil přítel Dvořák, kandidát na post místopředsedy strany, s upozorněním na stav v základních organizacích strany i na kritiku chudých, chybí potřebný právní stát. O propadu strany hovořil Stanislav Šámal, upozornil i na nerespektování závěrů odborných komisí  strany. Vlasta Bohdalová se zmínila o lídrech strany a předložila výzvu Jiřímu Zimolovi na post předsedy ČSSD. Stanislav Mrvka upozornil na přípravu podzimních komunálních voleb a otevřeně vyzval Jiřího Zimolu kandidovat na možnou funkci předsedy strany. Ivana Stráská mluvila o zásadách, bez nichž se strana neobejde, stranu si zprivatizovalo její vedení a rozdělilo tak společnost na chudé a bohaté, ve straně chybí osobnosti. Miloš Juha předložil teze návrhu změn stanov strany, které delegáti pak schválili. Další delegáti a přítomní mluvili o nutnosti levice najít do budoucna kandidáta na prezidenta, nedostatky jsou také ve špatných zákonech a v justici, slova kritiky také padla na neutěšený stav školství, zejména regionálního.

Předseda návrhové komise přednesl usnesení z této krajské konference. Delegáti ho schválili.

Závěrečné slovo si vzal Jiří Zimola, který poděkoval delegátům za účast a za hladký průběh celé konference.

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

Blogy