Okresní konference ČSSD Tábor 11.12. 2015

V pátek 11.12. 2015 v táborské aule Jihočeské university v 17.00 hodin zahájil Jaroslav Kupsa, předseda OVV ČSSD, okresní konferenci, přivítal delegáty a hosty. Přítomní drželi minutu ticha za pět zesnulých členů od minulé konference. Poté přednesl program jednání, proběhla volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a aklamací, včetně komisí volební, mandátové a návrhové. Předseda mandátové komise př. Rak uvedl, že na konferenci je přítomno čtyřicet čtyři delegátů s hlasem rozhodujícím z padesáti sedmi pozvaných, tj. 77,.2%, z toho je přítomno čtrnáct žen z osmnácti delegátek, tj. 31,8%, dále pět mladých členů do třiceti let, tj. 11,4%. Významnými hosty opět byli hejtman Jč. kraje a předseda KVV Jiří Zimola, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který je členem MO Dráchov, a Olga Bastlová, členka OVV ČSSD Tábor a 1. místostarostka Města Tábor. Přítomen okresní konference byl také tajemník JčKVV ČSSD Karel Vrkoč.

obrázek

V pátek 11.12. 2015 v táborské aule Jihočeské university v 17.00 hodin zahájil Jaroslav Kupsa, předseda OVV ČSSD, okresní konferenci, přivítal delegáty a hosty. Přítomní drželi minutu ticha za pět zesnulých členů od minulé konference. Poté přednesl program jednání, proběhla volba pracovního předsednictva, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a aklamací, včetně komisí volební, mandátové a návrhové. Předseda mandátové komise př. Rak uvedl, že na konferenci je přítomno čtyřicet čtyři delegátů s hlasem rozhodujícím z padesáti sedmi pozvaných, tj. 77,.2%, z toho je přítomno čtrnáct žen z osmnácti delegátek, tj. 31,8%, dále pět mladých členů do třiceti let, tj. 11,4%. Významnými hosty opět byli hejtman Jč. kraje a předseda KVV Jiří Zimola, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který je členem MO Dráchov, a Olga Bastlová, členka OVV ČSSD Tábor a 1. místostarostka Města Tábor. Přítomen okresní konference byl také tajemník JčKVV ČSSD Karel Vrkoč.

Jaroslav Kupsa přednesl zprávu o činnosti. V okresní organizaci je v současné době 209 členů, MO Tábor přijala v průběhu roku deset nových členů, je mezi nimi řada mladých, kteří se musí postupně zapojit do činnosti organizace. V současné době se naše organizace stala největší organizací v Jihočeském kraji. Dále uvedl, čím se jednotlivé schůze zabývaly-přehled pořádaných akcí s hlavními úkoly, projednání závěrů krajské konference, příprava kandidátky do zastupitelstva kraje a návrhy do Senátu ČR, informace o návštěvě prezidenta ČR v Jihočeském kraji, informace z jednání zastupitelstva, výborů a komisí kraje, projednání rozpočtu okresní organizace. Rozdělením členů do dvou organizací v Soběslavi se uklidnila ve městě situace. K větší informovanosti přispívají založené webové stránky vedené Janem Machem. V roce 2016 nás čekají volby do krajského zastupitelstva, kde jako lídra navrhujeme současného hejtmana a předsedu KVV JčK Jiřího Zimolu, a volby do Senátu, kde podporujeme nominaci Ing. Jana Mládka, který tuto kandidaturu přijal.Náš kandidát do Senátu má kandidaturu nejen za okres Tábor, ale i za část okresu Písek.

Eva Mariničová, tajemnice OVV ČSSD Tábor, přednesla zprávu o hospodaření okresní organizace i o stavu vybírání členských příspěvků, kdy k 30.11.2015 příspěvky zaplatilo 84% členů.

Potom přednesl Jaroslav Šíma, předseda OKK ČSSD Tábor zprávu v oblasti kontrolní a metodické činnosti.

Jaroslav Kupsa. předseda OVV, představil dvaceti člennou kandidátku z našeho okresu pro první kolo voleb do zastupitelstva kraje. Kandidátní listina byla v tajných volbách schválena, ze 42 platných lístků 30 delegátů bylo pro a 10 proti, dva lístky byly neplatné.

V otevřené diskuzi se objevila řada návrhů: na kandidátce chybí zástupci odborů, kandidát by měl být členem ČSSD, nejvíce problémů dobře řeší MO Tábor, komunikace se členy a veřejností, chceme dělat politiku pro naše voliče, strana by měla mít jakousi databázi odborníků a ti by měli pracovat v komisích. Předseda J. Kupsa odpovídal na jednotlivé dotazy, že se postupuje podle řádů, MO měly své kandidáty navrhnout podle svého uvážení, ale mnohdy to neudělaly, což nelze za ně řešit. Hejtman Jiří Zimola vystoupil jako předseda KVV ČSSD a pak jako lídr navrhované kandidátky se slovy: „Volební řád vychází ze stanov, MO mají právo navrhnout svého kandidáta, ať je straník nebo nestraník. Kandidát musí souhlasit a musí mít výpis z trestního rejstříku. Návrhy z okresních konferencí jdou na KVV ČSSD, který se vyjádří a schválí kandidátku pro krajské volby ze všech okresních výborů. Občan před volbami dostane kandidátní listinu, k ní se vyjádří možným zatrhnutím čtyř kandidátů. Nově už není žádná krajská konference pro schválení. Potřetí za sebou obhajujeme ve volbách vítěznou pozici ČSSD. Je to složitější, ale vyhrávaly strany, které byly v opozici. Je třeba říci voličům, co jsme pro ně udělali, jací lidé jsou v jiných stranách a hlavně v hnutí ANO. Potřebujeme volební výsledek takový, abychom na kraji sestavili účinnou koalici pro lidi, takže volby nebudou snadné. Naše podpora patří i Janu Mládkovi, aby byl zvolen do Senátu“. Jan Mach upozornil na respektování složení kandidátky schválené KVV. Tito lidé budou spolupracovat s lídrem Jiřím Zimolou. Z řad delegátů přišla také myšlenka, proč naší straně ubývají preference, což je zřejmě dáno kvalitou a osobnostmi ve vedení strany.

Jaroslav Kupsa jménem KVV poděkoval za práci v ČSSD př. Reumannové, př. Stavělovi a př. Benediktovi a předal jim plaketu ČSSD.

Slova se ujal kandidát do Senátu Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu, náš člen. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména na tyto oblasti: růst DPH, vliv dotací z EU, máme druhou nejnižší nezaměstnanost v EU, růst ekonomiky, vhodně se postavit k otázkám uprchlíků, kteří by se měli podílet pak na budování ve svých zemích, zkušenosti z jiných zemí. Pro volby se musí hodnotit pozitiva a rád by, aby ve volbách zvítězila férovost.

Okresní konference schválila do zastupitelstva kraje jako lídra Jiřího Zimolu a do Senátu Jana Mládka. Emil Nývlt za návrhovou komisi přečetl usnesení z konference, které pak bylo schváleno všemi delegáty.

Po poděkování OVV, jeho předsedovi a hostům, oficielní část okresní konference byla ukončena. Jaroslav Kupsa poděkoval všem za účast, hostům za velice prospěšnou spolupráci v průběhu celého roku. Závěrem ještě popřál úspěchy ve volbách a hezké prožití blížících se vánočních svátků a nového roku.

Josef Kapek

Blogy