Okresní nominační konference ČSSD Tábor 6.1. 2018

dscf2066.jpg

Tato konference se konala v sobotu dne 6. ledna 2018 v konferenčním sále Hotelu Lužnice v Plané nad Lužnicí. Ze šededáti delegátů se jich zúčastnilo 55 a k tomu ještě řada hostů: Ondřej Veselý, poslanec Parlamentu ČR, Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, Stanislav Mrvka, starosta Města Jindřichův Hradec, Jaromír Novák, náměstek hejtmanky Jč. kraje, krajský tajemník ČSSD Karel Vrkoč, starostové a další.

Přítomné pozdravil Martin Hruška, předseda OVV ČSSD Tábor, který také střídavě s Emilem Nývltem moderoval a řídil jednání. Hned po úvodu došlo k volbě pracovního předsednictva, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volební, mandátové a návrhové komise. Přednesena byla zpráva o hospodaření okresní organizace, předseda OKK ČSSD Tábor Jaroslav Šíma předložil a přečetl podrobnou zprávu o činnosti OKK za uplynulý rok. Zprávu o činnosti Okresního klubu seniorů přednesl jeho předseda Emil Nývlt. Martin Hruška seznámil přítomné s činností organizace ČSSD za rok 2017.

Zvoleni byli delegáti na krajskou konferenci 28.1.2018 v Jindřichově Hradci. Proběhla volba tří delegátů na mimořádný sjezd ČSSD: př. Bastlová, Johančíková a Mládek. Tajnou volbou do vedení ČSSD byli navrženi: Jiří Zimola a Ondřej Veselý.

Hlavní těžiště konference bylo v diskusi. Ivana Stráská mimo jiné uvedla chyby, kterých se ještě současné vedení ČSSD dopustilo a kladla důraz na diskusi a na změnu stanov. „Přestali jsme hájit zájmy svých voličů, lidi straně nevěří, důvěru spíše dávají novým lidem ve straně, změny jsou nutné“, zakončila své vystoupení. Poslanec Ondřej Veselý kladl důraz na komunikaci s lidmi, zajíždí do obcí, zúčastňuje se různých akcí, snaží se spojovat lidi, odmítá vyřizování problémů přes média a veřejnost, vyjádřil svůj názor na vládu hnutí ANO a na pravicovou stranu SPD. Vysvětlil, proč bylo nutné podepsat memorandum o lithiu čtrnáct dní před volbami a jaký to mělo dopad: „Dnes vyhrávají rychlá hesla a rychlé soudy“ řekl na závěr svého vystoupení. Stanislav Mrvka kladl důraz na vnitrostranickou diskusi a na výzvu platformy strany. „Naším úkolem je pomoci komunálním volbám, volba prezidenta je každého věc“ dodal na závěr svého vystoupení. Jaromír Novák se zmínil o chybách ve vedení strany, které nepřipouštělo často diskusi a chyběla mu odpovědnost. Jan Mach hovořil o praktikách ÚVV ČSSD,jehož je členem,  při rozhodování a přijímání návrhů. Josef Pospíšil, dlouholetý člen strany, charakterizoval stav ve straně se ztrátou důvěry u lidí a navrhoval nezbytná opatření. Antonín Snášel považuje rozdělení MO v Táboře na dvě části za prospěšné, řídí se heslem: Rovnost, svornost, komunikace. Ivo Ludvík se zabýval chybami ve volebních akcích a posláním platformy. Starosta Jistebnice př. Mašek upozornil na nepravdivé informace a tlaku médií,  závist občanů roste a chybí tady role státu. Eva Mariničová, tajemnice OVV ČSSD Tábor ve zprávě o hospodaření upozornila na možnost výběru příspěvků v průběhu kalendářního roku a nenechávat to až na poslední dny roku.V dalších vystoupeních bylo upozorněno na špatnou vymahatelnost práva a práci justice, na neodborně dělané zákony včetně přijatého  Občanského zákoníku a  na problémy hlavně v regionálním školství.

Na závěr bylo předneseno  a schváleno usnesení s poznámkou, aby Jiří Zimola přijal případnou kandidaturu na předsedu ČSSD. Po mimořádném sjezdu chceme,  aby diskuse pokračovala do dalšího sjezdu ČSSD.

Martin Hruška poděkoval všem za účast a vystoupení, dodal: „Jsme stranou, která pracuje pro lidi a myslí na ně. Snadno se pracuje, když strana funguje“.

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

Blogy