Olga Bastlová - Bytes pokračuje v dalších úsporách pro občany, tentokrát na Ústeckém předměstí

Městem vlastněná spol. Bytes Tábor s.r.o, v letošním roce, pro všechny své odběratele v Táboře, cenu tepla již snížila.

bastlova.jpg

Městem vlastněná spol. Bytes Tábor s.r.o, v letošním roce, pro všechny své odběratele v Táboře, cenu tepla již snížila. Další úspory se budou nyní týkat obyvatel Ústeckého předměstí. Radě města byla předložena ke schválení dlouho očekávaná výměna rozvodů dodávajících teplo a teplou vodu do 589 bytů (v délce 900 m) spojená s instalací 27 domovních předávacích stanic. Původní potrubí bude nahrazeno novým předizolovaným. Velké ztráty na teple, ke kterým docházelo, a které lidé museli samozřejmě uhradit, již nebudou. Další podstatnou změnu přinesou nově vybudované předávací stanice v jednotlivých domech, dojde ke změně způsobu distribuce tepla a teplé vody. Jednotlivé domy budou mít možnost samostatně si regulovat množství dodávaného tepla, a tím i více šetřit. Nebude již docházet ke zbytečnému přetápění a nákladům. Lidé zaplatí výrazně méně. Celá akce byla zahájena již v minulém roce, poté však musela být pozastavena, z důvodu nutného dopracování a úpravy projektu. Cena projektovaného rozpočtu – cca 29 mil. spadla soutěží 11 dodavatelských firem na necelých 15 mil. Její další snížení je ještě možné získáním dotace, na které Bytes usilovně pracuje. Věřím, že vše již bude probíhat v souladu s naplánováním, tedy ukončení prací koncem srpna. Omlouváme se za dočasně znesnadněné užívání komunikací a rozkopané chodníky v okolí, odměnou bude úspora a zvýšený komfort bydlení.

Ing. Olga Bastlová, místostarostka města (ČSSD)

Blogy