Olga Bastlová - Opravy městských bytů – nová pravidla pro zadávání zakázek firmám

V říjnu letošního roku jsme Radě města Tábora předložili ke schválení směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu týkajících se oprav bytů a nemovitostí v majetku města Tábora. Jednou z hlavních činností společnosti Bytes Tábor, s.r.o. je spravovat finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na opravy a rekonstrukce městského bytového fondu.

bastlova.jpg

V říjnu letošního roku jsme Radě města Tábora předložili ke schválení směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu týkajících se oprav bytů a nemovitostí v majetku města Tábora. Jednou z hlavních činností společnosti Bytes Tábor, s.r.o. je spravovat finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na opravy a rekonstrukce městského bytového fondu. Otevřenost a transparentnost by neměla být jen prázdná hesla a přijatá směrnice by toto měla posunout od slov ke konkrétnímu řešení. Zavedení a schválení nové směrnice společnosti Bytes Tábor, s.r.o. předpokládá vznik „zásobníku firem“, který bude sloužit ke spravedlivější a vyváženější možnosti většího počtu firem ucházet se o zakázky města do 100.000,– Kč. Hlavními podmínkami, které žadatelé o zařazení do „zásobníku firem“ musí splnit je kvalita odvedené práce a konkurenceschopnost ceny. Všem zařazeným firmám budou plynule zadávány zakázky, v působnosti společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Formulář – „Žádost o registraci do seznamu zhotovitelů“ si uchazeči mohou stáhnout i v elektronické podobě na webových stránkách společnosti www.bytes.cz nebo bližší informace budou poskytnuty na tel. 725 481 290. Firmy se do zásobníku mohu hlásit v průběhu celého roku. U zakázek stavebních prací od 100.000,– do 300.000,– Kč odstupujeme od systému pouhého zadání konkrétním firmám, tyto nabídky zakázek jsou dále zveřejňovány a zadávány výzvou na webu společnosti nebo města v sekci „veřejné zakázky“. Již za rok 2015 bude ve výroční zprávě společnosti zveřejněn přehled firem a realizovaných zakázek.

Stejně jako firmám by mělo jít i radnicím o spokojenost klientů a zlepšení transparentnosti činností úřadů i městských společností.

Ing. Olga Bastlová, místostarostka města (ČSSD)

Blogy