Rozšířené jednání ÚVV ČSSD 9. dubna 2016

V sobotu 9. dubna v TOP Hotelu Praha se konalo rozšířené jednání ÚVV ČSSD za účasti zástupců strany z celé ČR. Výhradně se věnovalo programovým otázkám, a to za přítomnosti všech politických a vládních špiček za ČSSD. Asi tři stovky členů se tak dozvěděly mnohé z oblasti hospodářství, politiky, mezinárodních vztahů, problematiky strany apod.

V sobotu 9. dubna v TOP Hotelu Praha se konalo rozšířené jednání ÚVV ČSSD za účasti zástupců strany z celé ČR. Výhradně se věnovalo programovým otázkám, a to za přítomnosti všech politických a vládních špiček za ČSSD. Asi tři stovky členů se tak dozvěděly mnohé z oblasti hospodářství, politiky, mezinárodních vztahů, problematiky strany apod.

V úvodu došlo k seznámení s energetickou politikou ČSSD. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, hovořil o projektu a návratu dvaceti pěti iráckých osob z Německa do ČR. Poslanec Foldyna se zabýval významem referenda, které se konalo v Holandsku. Karel Šplíchal vystoupil za Národní radu pro sport a uvedl cíle a možnosti pro práci s mládeží. Lubomír Zaorálek vysvětlil příčiny, proč se sociální demokracii nedaří ve světě, i když je v ČR dobrá úroveň sociální rovnosti. Poté předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka představil předsedu německé SPD S. Gabriela, který hovořil o problémech a vztazích v mezinárodní politice. Další slovo si vzal opět Bohuslav Sobotka s tím, že je dobré rozvíjet vztahy se sousedními stranami jako je SPD a mimo jiné řekl: „Naším cílem je soudržná společnost se zajištěním rovné příležitosti všem lidem. Všechno je v lidech a je třeba jim dát šanci. Čekají nás změny, které budou ovládat technologie a zaměstnanost. ČSSD klade důraz na odpovědnost, musí být k tomu nástroje, služby. Nesmíme se vzdávat našich programových cílů. Chceme být stranou, které budou lidé věřit a důvěru lidí si chceme udržet“. Dále hovořil o soudním sporu s advokátem Altnerem a co rozhodnutí Městského soudu v Praze pro ČSSD znamená. Bylo vypracováno podání k Nejvyššímu soudu. Martin Starec z pozice hospodáře strany navrhl úsporná opatření pro ČSSD a hovořil o úvěru u Fio banky. Přednesený jeho návrh byl přítomnými schválen, což je v usnesení. Lubomír Zaorálek se zmínil o příčinách poklesu důvěry v ČSSD, o úspěšných stranách v cizině, využívajících sociálních sítí i o otázce budoucnosti sociální demokracie.

V diskusi se hovořilo o úsporných opatřeních, o našich lidech v dozorčích radách apod. Pak proběhla samotná programová diskuse v sedmi sekcích, a to za přítomnosti významných funkcionářů a představitelů ČSSD. Jednání probíhala v těchto sekcích:

1. Sociální demokracie v měnícím se světě

2. Budoucnost práce a důchodového systému

3. Udržitelný hospodářský rozvoj

4. Veřejné služby pro kvalitní život

5. Bezpečnost a veřejné infrastruktury

6. Evropská a zahraniční politika

7. Role krajských samospráv při naplňování soc. dem. programu

Podle názoru přítomných určitě chyběla zvlášť sekce Školství, ke kterému bylo hodně připomínek, zvláště k regionálnímu školství. Právě v sedmé sekci, vedle Michala Haška a Miroslava Andrta, byl Stanislav Mrvka, starosta Města Jindřichův Hradec a místopředseda Asociace krajů. Ze společné rozpravy a diskusí vyplývá, že prosazování základních veřejných služeb je nelehké, s kompetencemi musí dojít i k navýšení finančních prostředků, optimalizace školství byla provedena jen v některých krajích, ale cenné je, že se získaly prostředky na opravu silnic a došlo ke stabilizaci železnic v regionech na dalších patnáct let. Potěšitelné je, že nedošlo k privatizaci nemocnic, dbá se také na bezpečnost krajů a uvažuje se i o dopravě zdarma pro věkovou kategorii žáků a seniorů, což asi těžko by současná ekonomika zvládla. Sociální demokracie by chtěla znovu navýšit platy ve veřejném sektoru alespoň o pět procent, ve školství a zdravotnictví minimálně o deset procent. Strana rovněž podpoří ty, kteří pečují o své blízké. U seniorů a na nezletilé děti se počítá na ochranné limity za léky.

Poděkování za bezchybné zvládnutí takovéhoto prospěšného setkání patří organizátorům z ČSSD, ale i všem přítomným za podnětné diskuse. Svoji účast i v sekcích opět potvrdili aktivitou členové ČSSD také z našeho Jihočeského kraje.

Blogy