Tibor Stano - Stálou právní službu Tábor potřebuje

Když jsem poprvé inicioval dne 1. 12. 2014 jednání ohledně stálé právní služby v organizačním schématu úřadu, myslel jsem, že její zřízení půjde rychleji. Na základě šetření jsem zjistil, že město Tábor vydalo průměrně za roky 2011 až 2014 ročně na externí právní služby 1,627.000,- Kč (včetně městských organizacích).

stano.jpg

Když jsem poprvé inicioval dne 1. 12. 2014 jednání ohledně stálé právní služby v organizačním schématu úřadu, myslel jsem, že její zřízení půjde rychleji. Na základě šetření jsem zjistil, že město Tábor vydalo průměrně za roky 2011 až 2014 ročně na externí právní služby 1,627.000,– Kč (včetně městských organizacích). Dle informací od tajemníka je náklad na jedno mzdové místo právníka cca 550.000,– Kč ročně. Při odhadované potřebě dvou právníků pak dochází k téměř třetinové úspoře ve vydaných městských prostředcích. O zřízení stálé právní služby se doposud v koalici diskutuje s tím, že bude-li zřejmý rozsah práce městského právníka, je možné, že bude od ledna 2016 tato pracovní pozice v rámci města Tábora vytvořena. Pevně v to doufám, byť jsem si zřízení této funkce představoval i s ohledem na úsporu finančních prostředků do konce tohoto školního roku. Na radnici dnes řešíme mnoho právních otázek týkajících se např. kasáren, veřejných zakázek apod. Je pravdou, že město má zaměstnáno na různých pracovních pozicích celkem tři pracovnice s právním vzděláním, tyto však řeší zcela odlišné pracovní úkoly než ryze právní řemeslo. Dobře pracující právník musí mít na svoji činnost čas a neřešit jiné úkoly v rámci svého zaměstnání, jinak nemůže zastávat svoji práci odpovědně a mít dobré pracovní výsledky. Osobně si nedokážu představit bez právního servisu dobré a úsporné fungování města. V tomto směru město již mnoho prodělalo, a nejen v kauze Komora.

Mgr. Tibor Stano, radní města (ČSSD)

Blogy