Usnesení KVV ČSSD JčK týkající se kandidátní listiny pro volby do PS PČR a korespondenčního hlasování o ní

zprava_1.jpg

Na základě usnesení PG ČSSD projednal a schválil KVV ČSSD Jihočeského kraje:

 

– revokaci usnesení 19/4/17 a usnesení 19/4/1/17 ze dne 3. 4. 2017.

– schválil, že o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do PS PČR rozhodnou v přímém hlasování všichni členové ČSSD v Jihočeském kraji dle § 10, odst. 1, písm. a „Řádu přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“. – KORESPONDENČ

vyhlásil korespondenční hlasování o kandidátní listině pro volby do PS PČR ke dni 29. 5. 2017 a uložil ÚS, KT a OT v Jihočeském kraji do 24 hodin publikovat vyhlášení hlasování dle § 3 odstavec 3 „Řádu korespondenčního hlasování dle § 10 ods. 1, písm. a) Řádu přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“ na webových stránkách ČSSD, Jihočeského kraje a okresních sekretariátech v Jihočeském kraji.

– uložil OT v Jihočeském kraji informovat o tomto usnesení předsedy MO v příslušných okresech a členy ČSSD s tím, že mají ve lhůtě 6 dnů od vyhlášení korespondenčního hlasování možnost aktualizovat v databázi doručovací korespondenční adresy dle § 2 odst. 2 „ Řádu korespondenčního hlasování dle § 10 ods. 1, písm. a) Řádu přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky“


Blogy