Zachraňme ČSSD

V letošním roce si připomínáme dvě velká výročí pro všechny sociální demokraty – počátkem dubna 140. výročí od založení sociální demokracie a v říjnu 100. výročí od vzniku samostatného československého státu, u jehož zrodu hrála významnou roli právě sociální demokracie. Namísto hrdé, sebevědomé a silné sociální demokracie, jakou v československých a českých politických dějinách vždy byla, jsme však nyní malou šestou parlamentní stranou s marginálním vlivem na celostátní politiku, která se potácí kolem 5% hranice volitelnosti a hraje doslova o svoji další existenci.

jiri_zimola-male.jpg

Zachraňme ČSSD

V letošním roce si připomínáme dvě velká výročí pro všechny sociální demokraty – počátkem dubna 140. výročí od založení sociální demokracie a v říjnu 100. výročí od vzniku samostatného československého státu, u jehož zrodu hrála významnou roli právě sociální demokracie. Namísto hrdé, sebevědomé a silné sociální demokracie, jakou v československých a českých politických dějinách vždy byla, jsme však nyní malou šestou parlamentní stranou s marginálním vlivem na celostátní politiku, která se potácí kolem 5% hranice volitelnosti a hraje doslova o svoji další existenci.

Drtivá volební porážka ČSSD je výsledkem dlouhodobého vývoje uvnitř sociální demokracie i v celé společnosti. Nejostudnější volební debakl v historii je vykládán současným vedením ČSSD jako nepochopení ze strany voličů a jejich nevděk za naši „úspěšnou” vládní politiku v uplynulých 4 letech. To je fatální omyl, který vykazuje prvky předsmrtné agónie. V sázce nejsou ústavní pozice pro hrstku vyvolených a teplá místečka a trafiky pro jejich podporovatele, nýbrž sama existence sociální demokracie.

Protože nebylo schopno sebereflexe celé grémium ČSSD, nesoucí bezprostřední odpovědnost za volební fiasko, ani širší vedení ČSSD (předsednictvo i ústřední výkonný výbor), které smetlo návrhy jako přímou volbu předsedy ČSSD, radikální zjednodušení stanov, neposkytlo rozhodnutím o jednodenním sjezdu potřebný časový prostor mimo volby vedení na zásadní diskusi o dalším směřování ČSSD, nepředložilo dosud členské základně podrobnou analýzu příčin a důsledků katastrofální volební porážky ani kompletní informace o ekonomické situaci ČSSD a možnostech jejího řešení,

v y z ý v á m e

členy ČSSD, kterým jde o budoucnost naší nejstarší demokratické strany, kteří nesouhlasí s okleštěním rozhodování v této kritické chvíli pouze na „osvědčená” hlasovací bratrstva vedenými vlastními mocenskými a ekonomickými zájmy, zvedněme hlavy, přestaňme být pasivní mlčící většinou a

z a c h r a ň m e  s p o l e č n ě  Č S S D.

Proto prosazujeme:

  • přiznání politické odpovědnosti za katastrofální volební výsledek ve sněmovních volbách vedením ČSSD zvoleným na jaře 2017, především bývalým předsedou ČSSD a vlády Bohuslavem Sobotkou i dalšími volenými členy politického grémia,

  • změnit rozhodnutí o mimořádném sjezdu ČSSD 18. února 2018 tak, že

  1. sjezd bude permanentně pokračovat do příštího, řádného sjezdu,

  2. permanentní sjezd rozhodne o přímé volbě předsedy ČSSD všemi členy,

  • právo členské základny rozhodnout o účasti ČSSD ve vládě nebo o odchodu do opozice.

 

Tento výčet požadavků, které jsou pokusem o začátek skutečné záchrany a restartu ČSSD, není konečný a předpokládáme, že bude průběžně doplňován. Vyzýváme proto k zahájení debaty a v souvislosti s ní oznamujeme

v z n i k n e f o r m á l n í  d i s k u s n í   p l a t f o r m y „ZACHRAŇME ČSSD“

 Její práce se může zúčastnit každý člen ČSSD bez ohledu na to, jaké názorové proudy podporoval v minulosti. Teď je poslední příležitost vzkřísit ČSSD z totální povolební agónie! Vyčkávání bez akce a skutečné činnosti dovede stranu jen k její záhubě. Protože organizace mimořádného sjezdu ČSSD v únoru 2018 neumožňuje hlubší debatu a rozbor volebního debaklu, svoláváme na sobotu 20. ledna do Tábora otevřené setkání sociálních demokratů s cílem umožnit vyjádřit názor na současnost i budoucnost sociální demokracie. Jde nám o poslední skutečnou šanci pro členskou základnu nenechat ČSSD zemřít a zmizet nedůstojně z politické mapy.

Text výzvy, kontakt a registraci na setkání v Táboře lze nalézt na

www.zachranmecssd.cz

 

DEMOKRACIE JE DISKUSE (TGM)

 

NEPTEJ SE, CO MŮŽE SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE UDĚLAT PRO TEBE, PTEJ SE, CO MŮŽEŠ DNES TY UDĚLAT PRO ZÁCHRANU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE!

 

Blogy